Ponuka služieb:

Východiskové, pravidelné revízie elektrických zariadení
/vyhradených technických zariadení elektrických/ – revízie v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bytovkách, bankách, školách, kúpeľných zariadeniach, hoteloch, reštauráciach a iných zariadeniach 
v zmysle Zákona NR SR o BOZP č. 124/2006 Z.z., vyhlášky  MPSVaR  č. 508/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení.
 
 
     Naša spoločnosť Vám ponúka len ten najkvalitnejší servis v danom odbore. Neváhajte a využite naše kvalitné služby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. 
     Našou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie nami ponúkaných služieb. Dôkazom je stále rastúci počet spokojných zákazníkov.
     Našou spoločnosťou dodávané práce po vzájomnej konzultácii sú vykonávané rýchlo v dohodnutých termínoch, požadovanej kvalite, konečných cenách k spokojnosti našich klientov.

 

Viac ako 35 rokov skúseností v predmetnej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neposkytovať interné údaje o našich klientoch.

 

 • Revízie    v ý c h o d i s k o v é
 • Revízie    p r a v i d e l n é
 •  
 • Revízie vyhradených technických zariadení - elektrických
 • Revízie a kontroly bleskozvodov aj aktívnych
 • Revízie a kontroly elektrických inštalácií a rozvodov
 • Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
 • Revízie a kontroly svetelných a osvetľovacích zariadení
 • Revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky
 • Revízie a kontroly zabezpečovacích a kamerových zariadení
 • Revízie a kontroly fotovoltaických zariadení
 • Revízie a kontroly veterných a turbínových zariadení
 • Revízie a kontroly hauseboatov
 • Revízie a kontroly UPS
 • Revízie a kontroly el.zdrojových agregátov - diesel, benzín, plyn-generátor
 • Revízie a kontroly CCTV zariadení
 • Revízie a kontroly nabíjacích staníc pre elektromobily /EVSE/
 •  
 • Servis vyhradených technických zariadení elektrických
 • Servis výpočtovej techniky - hardware, software

 

CENOVÁ PONUKA - KALKULÁCIA:
 
 
Cenovú ponuku
(kalkuláciu) posielame na vyžiadanie po zaslaní: 
projektovej dokumentácie,predošlých revíznych správ,foto EZ, počet a typ EZ.Viac tu: https://www.revizie-elektricke-bratislava.com/

Informácie o firme:

 

Obchodné meno:           

REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA - Ján Koller

IČO:                                  

46 698 159

DIČ :                                 

10 25 73 86 04

tel.:                                   

+421 903 871 822,   +421 949 218 000

e-mail:                              

revizie.elektricke.bratislava@gmail.com

Sídlo firmy:                       

Ružinov 17 117, SK-820 12 Bratislava

Adresa živn.registra           

OÚ Bratislava, Staromestská 6

Číslo živn.registra:             

110-215350

Adresa obchod.registra:      

Okresný súd BA I, Záhradnícka 10

Číslo obch.registra:            

C2449/15, vložka 3598/B, Okresný súd BA1

 


Viac tu: