Ponuka služieb:

Ponuka služieb:
Východiskové, pravidelné revízie elektrických zariadení
/vyhradených technických zariadení elektrických/ – revízie v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bytovkách, bankách, školách, kúpeľných zariadeniach, hoteloch, reštauráciach a iných zariadeniach 
v zmysle Zákona NR SR o BOZP č. 124/2006 Z.z., vyhlášky  MPSVaR  č. 508/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení.
 
 
     Naša spoločnosť Vám ponúka len ten najkvalitnejší servis v danom odbore. Neváhajte a využite naše kvalitné služby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. 
     
     Našou spoločnosťou dodávané práce po vzájomnej konzultácii sú vykonávané rýchlo v dohodnutých termínoch, požadovanej kvalite, konečných cenách k spokojnosti našich klientov.
 
Viac ako 35 rokov skúseností v predmetnej oblasti.
 
V zmysle GDPR si vyhradzujeme si právo neposkytovať interné údaje o našich klientoch.
 
 
 
Revízie    v ý c h o d i s k o v é
Revízie    p r a v i d e l n é
 
Revízie vyhradených technických zariadení - elektrických
Revízie a kontroly bleskozvodov aj aktívnych
Revízie a kontroly elektrických inštalácií a rozvodov
Revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
Revízie a kontroly svetelných a osvetľovacích zariadení
Revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky
Revízie a kontroly zabezpečovacích a kamerových zariadení
Revízie a kontroly fotovoltaických zariadení
Revízie a kontroly veterných a turbínových zariadení
Revízie a kontroly hausboatov
Revízie a kontroly UPS
Revízie a kontroly el.zdrojových generátorov - diesel, benzín, plyn
Revízie a kontroly CCTV zariadení
Revízie a kontroly nabíjacích staníc pre elektromobily /EVSE/
Revízie a kontroly prístupových systémov a dom.telefónov - Czechphone
Servis vyhradených technických zariadení elektrických
Servis výpočtovej techniky - HW, SW
 
 
CENOVÁ PONUKA - KALKULÁCIA:
 
 
Cenovú ponuku
(kalkuláciu) posielame na vyžiadanie po zaslaní: 
protokolu o určení vonkajších vplyvov, projektovej dokumentácie, predošlých revíznych správ,foto EZ, počet a typ EZ a ostatných dokumentov v zmysle platných zákonov, vyhlášok a nariadení SR.
 
 

Informácie o firme:

Obchodné meno:           

REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA s.r.o.

IČO:  53 540 972

DIČ :   21 21 40 24 37                              

tel.:   +421 903 871 822,   +421 949 218 000

e-mail: revizie.elektricke.bratislava@hotmail.com

Sídlo firmy:                       

Tolstého 5, SK-811 06 Bratislava

Adresa obchodného registra:      

Okresný súd BA I, Záhradnícka 10

Číslo obch.registra:            

Oddiel: Sro, vložka 150019/B