Ponuka slieb:

Ponuka slieb:
chodiskové, pravidelné rezie elektrických zariadení
(vyhradených technických zariadení elektrických) – rezie v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bytovkách, bankách, škoch, kúpeľných zariadeniach, hoteloch, rtauráciach a ich zariadeniach 
v zmysle Zákona NR SR o BOZP č. 124/2006 Z.z., vyhláškMPSVaR  č. 508/2009 Z.z. a ďalších súvisiacich zákonov, vyhlášok a nariadení.
 
 
     Naša spoločnosť Vám poka len ten najkvalitnejší servis v danom odbore. Nehajte a vyite naše kvalitné slby. Náš profesionálny personál je vám vždy plne k dispozícii. 
     
     Nou spoločnoou dovapce po vjomnej konzultácii sú vykonávané rýchlo v dohodnutých termínoch, padovanej kvalite, konečných cech k spokojnosti nich klientov.
 
 
V zmysle GDPR si vyhradzujeme si pvo neposkytovať interné údaje o nich klientoch.
 
 
 
Rezie    v ý c h o d i s k o v é
Rezie    p r a v i d e l n é
Revízie    m i m o r i a d n e
 
Rezie a kontroly bleskozvodov
Rezie a kontroly elektrických itacií a rozvodov
Rezie a kontroly elektrických strojov a pstrojov
Rezie a kontroly elektrického ručného náradia
Rezie a kontroly svetelných a osvetľovacích zariadení
Rezie a kontroly elektrospotrebičov, výptovej a kancelárskej techniky
Rezie a kontroly zabezpečovacích a kamerových zariadení
Rezie a kontroly FVZ, FVE
Rezie a kontroly veterných a turbínoch zariadení
Rezie a kontroly hausbootov
Rezie a kontroly UPS
Revízie a kontroly úložísk el.energie
Rezie a kontroly NZEE
Rezie a kontroly CCTV zariadení
Revízie a kontroly autonómnych elekrických zariadení
Rezie a kontroly najach staníc pre elektromobily (EVSE)
Rezie a kontroly pstupových systémov a dom.telefónov
 
Servis vyhradených technických zariadení elektrickýc
Servis výptovej techniky - HW, SW
 
 
CENOVÁ PONUKA - KALKULÁCIA:
 
 
Cenovú ponuku
(kalkuláciu) posielame na viadanie po zaslaní: 
protokolu o uevonkajších vplyvov, projektovej dokumentácie, predošlých reznych správ,foto EZ, pet a typ EZ a ostatných dokumentov v zmysle platných zákonov, vyhlášok a nariadení SR.
 
Ďakujeme, že využívate naše služby.
 
 

Informácie o firme:

Obchodné meno:           

REZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA s.r.o.

IČO:  53 540 972

DIČ :   21 21 40 24 37                              

tel.:     +421 949 218 000  (+421 903 871 822)

e-mail: 

revizie.elektricke.bratislava@hotmail.com

info@revizie-elektricke-bratislava.sk

info@revizie-elektricke-bratislava.eu

bratislava.revizie.elektricke@gmail.com

 

dlo firmy:                       

Tolstého 5, SK-811 06 Bratislava

 

Číslo obch.registra:            

Oddiel: Sro, vlka 150019/B

Číslo živnostenského registra:

110-295643